09
Mar-2015

Nosorożec Jawajski

Nosorożec Jawajski

Naukowcy biją na alarm. Populacja najbardziej zagrożonego wyginieńciem ssaka na świecie, dramatycznie skurczyła się w ostatnim okresie. Mowa o Nosorożcu Jawajskim. Pięć martwych osobników tego gatunku,  znaleziono w ciągu trzech kilku lat, na terenie jego występowania. Tym samym liczba zwierząt żyjących na wolności spadła poniżej alarmowego poziomu 50 osobników.

Jedną z prób, jaką podejmują organizacje zajmujące się ratowaniem ginących gatunków, jest otoczenie płotem elektrycznym potencjalnego, obszaru występowania Nosorożca, oraz całodobowy monitoring terenu na którym żyją zwierzęta.

Nosorożce zamieszkują głównie na suchych terenach Parku Ujung Kulon, na zachodzie Jawy. Rejon ten należy niestety, z uwagi na ukształtowanie terenu, do miejsc zagrożonych  klęskami żywiołowymi.

Według naukowców z „Międzynarodowej Fundacji Nosorożca”, bez ingerencji obrońców przyrody, gatunek przetrwa jedynie 10 do 20 lat, a następnie w sposób naturalny, bezpowrotnie wymrze.

Nosorożec Jawajski, otarł się już kiedyś o wymarcie. W 1883 roku erupcja wulkanu Krakatau spustoszyła całkowicie teren jego występowania. Zginęło wówczas na północych rubieżach Jawy ponad 37 tysięcy ludzi a więcej niż 100 wsi zniknęło z powierzchni ziemi.

Poza czynnikami naturalnymi, jest jeszcze inne zagrożenie, które od zawsze stanowi niebezpieczeństwo dla  zagrożonego wyginięciem nosorożca. Astronomiczne ceny jakie jakie osiąga ich róg, sprawiają, iż mimo bardzo wysokich kar, kłusownicy wciąż są skorzy do nielegalnych polowań.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

comment this post

You must be logged in to post a comment.

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec